TSmM: 20.0 °C  Aquadrom: 19.3 °C  Hřbitov: 20.9 °C

Archiv aktualit

 


Aktuálně | 2023 | 2022 | 2021 | starší


CHVOJÍ PRO VÁNOČNÍ DÍLNIČKY I PRO SENIORY

přidáno dne 21.12.2022 (7:00)

Jako každý rok i tento jsme zajistili chvojí pro adventní vánoční dílničky na 7. základní škole a taktéž do domova pro seniory Astra. Ti si chvojím zdobí svůj vánoční betlém. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.LEDOVÁ KALAMITA

přidáno dne 20.12.2022 (10:47)

Naše město zasáhla mimořádná situace v podobě mrznoucího deště a s tím spojeného plošného náledí.  Na základě Vašich dotazů, připomínek a vzkazů bychom na některé touto formou rádi reagovali a odpověděli na ně. Nejčastějším dotazem je ošetření komunikací a chodníků solí, nebo solankou. Ošetření metodou solení nebo podsolení je při těchto kalamitních situací zpravidla neúčinné, nebo je účinné jen do určité, zpravidla malé míry. Sůl totiž ihned po její aplikaci zamrzá pod novými vrstvami vody a ledu. Dalším častým dotazem bylo, „proč jste u nás nesypali“? Jako organizace k tomu určená máme v rámci zimní údržby dle platných vyhlášek zmírňovat následky spadu v předem dané posloupnosti. Nejdříve se ošetřují páteřní komunikace pro plynulé zajištění záchranného systému IZS, dále pak hlavní komunikace a pak následně ty další. V rámci této události jsme nasadili veškerý náš vozový park a dostupné kapacity.  Kalamita dosáhla ale takového stupně, že i naše technika má velké problémy zajet do určitých, zejména svahovitých lokalit. Stupeň náledí byl dokonce tak vysoký, že došlo k havárii jednoho z našich sypačů. S tímto stavem souvisí samozřejmě i svoz odpadů. Skládka Celio je z důvodu náledí nepřístupná. Závěrem naší tiskové zprávy věříme v lidský rozum a pochopení, že událost takového extrémního rozsahu se dá zvládnout pouze s velkými obtížemi, pokud se vůbec zvládnout dá. Děkujeme za pochopení.VÁNOČNÍ STROMKY PRO DĚTI

přidáno dne 19.12.2022 (7:00)

Během adventního času jsme zajistili vánoční stromek pro Základní školu U Stadionu (3.ZŠ). Stromek jako takový, darovala paní učitelka z uvedené školy a my jsme zajistili kácení a převoz stromku. Vyjma tohoto stromku jsme zajistili i vánoční stromek pro městské divadlo. Stromek bude zdobit pravidelný hudební pořad Petra Macka v divadle.  Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PRAVIDELNĚ UKLÍZÍME NÁMĚSTÍ

přidáno dne 16.12.2022 (7:00)

Při probíhajících vánočních trzích je pravidelný úklid náměstí důležitý. Posbírat nepořádek ze země, vydezinfikovat stoly a dát vše do pořádku tak, aby bylo na další den vše uklizené a čisté. Pomáháme tak zlepšovat celkovou vánoční pohodu na trzích. Poděkování patří v tomto případě zejména našim zaměstnancům, jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PRAVIDELNÝ ÚKLID ULIC A PROSTRANSTVÍ

přidáno dne 14.12.2022 (7:00)

Odpad, který se nachází na ulicích a v jejich okolí, nelze sbírat strojově. Proto vysíláme do terénu čety našich zaměstnanců, které sbírají odpad ručně pomocí kleští k tomu určených. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ČERNÁ SKLÁDKA U „TŘINÁCTKY“ UKLIZENA

přidáno dne 12.12.2022 (7:00)

Skládka, o které jsme Vás informovali v jednom z minulých článků, je uklizena. Trvalo nám to dva dny, drtivá většina prací proběhla ručně a odvezli jsme 3,68 tun odpadu. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PRAVIDELNÝ SVOZ ODPADŮ

přidáno dne 9.12.2022 (7:00)

Pravidelný svoz odpadů je naší každodenní činností. Harmonogram svozu odpadu si můžete přečíst zde na našich webových stránkách v rubrice Harmonogramy služeb. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ÚDRŽBA ZELENĚ

přidáno dne 7.12.2022 (7:00)

Pokračujeme v údržbě zeleně v našem městě. Tentokrát kruhový objezd u Podkrušnohorského gymnázia. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PROŘEZÁVKY V ULICI ALOISE JIRÁSKA

přidáno dne 5.12.2022 (7:00)

V souvislosti s rekonstrukcí vozovky ve zmíněné ulici bylo nutné provést i zdravotní prořezávku dřevin.  Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ÚKLID A ÚDRŽBA ZELENĚ V ULICI ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY

přidáno dne 2.12.2022 (7:00)

Shrabat listí, upravit vzhled keřů, zamést chodníky. Převážně se jedná o ruční práci často v nevlídném nebo chladném počasí. Vážíme si práce našich zaměstnanců a jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ČERNÁ SKLÁDKA

přidáno dne 30.11.2022 (7:00)

Čeká nás úklid černé skládky u silnice číslo 13. Vzhledem k množství nahromaděného odpadu budeme nuceni přistavit velkokapacitní kontejner. Čeká nás spousta nepříjemné, nevoňavé a bohužel ruční práce. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.POKRAČUJEME V PÉČI O ZELEŇ

přidáno dne 28.11.2022 (7:00)

Fotografie, tentokrát z kruhového objezdu ulic Jana Palacha a Pod Lajsníkem. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ÚDRŽBA ZELENĚ PO CELÝ ROK

přidáno dne 25.11.2022 (7:00)

Kruhová křižovatka ulic Rudolická a Chomutovská, známá též pod názvem „ledvina“.  Pletí záhonu kruhového objezdu a souvisejících předělových pásů vozovky v podání našich šikovných zaměstnankyň. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.I NA PODZIM MÁME PLNÉ RUCE PRÁCE

přidáno dne 23.11.2022 (7:00)

Podzim a s ním spojený spad listí je pro nás a naše zaměstnance velmi rušným obdobím. Většina prací, souvisejících s úklidem spadaného listí se musí dělat ručně, bez použití mechanizace. Velký dík patří v tomto případě našim zaměstnancům, kteří systematicky uklízí naše město, mnohdy bez ohledu na to, jaké je počasí. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.NEPOŘÁDEK KOLEM KONTEJNERŮ

aktualizováno dne 21.11.2022 (14:12)

Třída Budovatelů u bloku 100, ulice Jana Kubelíka, ulice K.H. Borovského, J. Dobrovského, W.A.Mozarta a několik dalších lokalit patří mezi místa, kde to jako organizace, starající se o svoz odpadu nemáme vůbec jednoduché. Smysl pro pořádek některým z našich spoluobčanů neříká vůbec nic a tak se rozhodli, že budou s odpadem zacházet „po svém“. Chtěli bychom touto formou  připomenout, že k bezplatnému ukládání podobného odpadu slouží Sběrný dvůr, který jako společnost provozujeme. Otevírací doba dvora je od pondělí do neděle vždy od 9:00 do 18:00 hodin. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.REKONSTRUKCE CHODNÍKU OKRUŽNÍ DOKONČENA

přidáno dne 21.11.2022 (7:00)

Jak jsme Vás již v jednom ze zveřejněných článků informovali, chodník v ulici Okružní prošel celkovou rekonstrukcí. Původní, nevyhovující asfaltový povrch nahradila zámková dlažba a nový chodník vypadá opravdu parádně. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PROŘEZÁVKY V OBRÁNCŮ MÍRU POKRAČUJÍ

přidáno dne 18.11.2022 (7:00)

Zdravotní prořezávky, o kterých jsme Vás informovali, jsou v plném proudu. Úsek, kde prořezávky probíhají je poměrně dlouhý a práce jsou zde vzhledem k parkujícím vozidlům komplikované. Prořezávky provádíme na základě odborného posudku znalce v oboru dendrologie a pevně věříme, že se nám podaří stromy tímto zásahem zachránit. Děkujeme za pochopení všem, kteří v této lokalitě bydlí, jezdí, nebo parkují. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.HŘIŠTĚ V ULICI JOSEFA MÁNESA

přidáno dne 16.11.2022 (7:00)

Práce na výstavbě nové opěrné zdi dětského hřiště jsou pro letošní rok hotové a stavba je prozatím zakonzervována. Na jaře opěrnou zeď osadíme stříškami a hřiště se dočká zcela nových atrakcí pro děti. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.REKONSTRUKCE CHODNÍKU OKRUŽNÍ JE U KONCE

přidáno dne 14.11.2022 (7:00)

Nové lože pro zámkovou dlažbu, zhutnění štěrkového podkladu, pokládka zámkové dlažby a její následné zapískování včetně terénních úprav. To vše bylo obsahem finální etapy rekonstrukce chodníku. Cesta do sídliště „sedmistovky“, nebo na oblíbený Benedikt bude tak zase o něco příjemnější. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ZNAČENÍ V ULICI K. J. Erbena

přidáno dne 11.11.2022 (7:00)

Na konci měsíce října jsme realizovali nové nástřiky vodorovného dopravního značení přechodů pro chodce v ulici K. J. Erbena.Jsme tu pro Vás Technické služby města Mostu.Svoz bio odpadu - harmonogram

přidáno dne 9.11.2022 (7:00)

Prosinec:
12.12.2022 - 16.12.2022

Leden:
9.1.2023 - 13.1.2023

Únor:
6.2.2023 - 10.2.2023

Březen:
6.3.2023 - 10.3.2023
20.3.2023 - 24.3.2023PROŘEZÁVKA STROMŮ OBRÁNCŮ MÍRU

přidáno dne 7.11.2022 (7:00)

Dne 18.10.2022 jsme zahájili rozsáhlou prořezávku stromů, lemujících vozovku v ulici Obránců Míru, od kina Kosmos směrem k 10. ZŠ. Prořezávka je prováděna na základě stanoviska odborného posudku znalce v oboru dendrologie. Stromy jsou v horních částech ve špatném stavu a prořezávka je jediným způsobem, jak stromy zachránit. Děkujeme za pochopení a jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.


PŘIPOMÍNÁME - AQUADROM - 5. LISTOPAD 2022 – OMEZENÍ PROVOZU Z DŮVODU ZÁVODŮ

přidáno dne 4.11.2022 (7:00)

Zítra, pátého listopadu budou na našem aquadromu probíhat plavecké závody v rámci Velké ceny města Mostu. Bazénová hala bude tedy pro veřejnost otevřena až od 19.00 do 21.00 hodin. Podrobnější informace Vám poskytneme na hlavní pokladně, nebo na telefonu 476 127 842. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.

DSC01785 PŘIPOMÍNÁME - AQUADROM - 5. LISTOPAD 2022 – OMEZENÍ PROVOZU Z DŮVODU ZÁVODŮ

přidáno dne 4.11.2022 (7:00)

Zítra, pátého listopadu budou na našem aquadromu probíhat plavecké závody v rámci Velké ceny města Mostu. Bazénová hala bude tedy pro veřejnost otevřena až od 19.00 do 21.00 hodin. Podrobnější informace Vám poskytneme na hlavní pokladně, nebo na telefonu 476 127 842. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.MIMOŘÁDNÁ REZERVACE DRAH PLAVECKÉHO BAZÉNU DNE 3.11.2022

přidáno dne 2.11.2022 (7:00)

Vážení návštěvníci Aquadromu, připomínáme, že zítra, tj. 3.11.2022 od 10.00 do 11.00 hod.,  budou VYBLOKOVÁNY 3 DRÁHY PLAVECKÉHO BAZÉNU pro fyzické prověrky mosteckých hasičů. Děkujeme Vám za pochopení. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.MIMOŘÁDNÁ REZERVACE DRAH PLAVECKÉHO BAZÉNU DNE 3.11.2022

přidáno dne 2.11.2022 (7:00)

Vážení návštěvníci Aquadromu, připomínáme, že zítra, tj. 3.11.2022 od 10.00 do 11.00 hod.,  budou VYBLOKOVÁNY 3 DRÁHY PLAVECKÉHO BAZÉNU pro fyzické prověrky mosteckých hasičů. Děkujeme Vám za pochopení. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PAMÁTKA ZESNULÝCH

přidáno dne 30.10.2022 (21:37)

K listopadu patří neodmyslitelně vzpomínka na zesnulé a pro nás to znamená zvýšenou aktivitu na našich městských hřbitovech. Významným způsobem jsme v tyto exponované dny posílili stanoviště kontejnerů a další, související služby. Připomínáme, že v tyto dny, tedy od 25.10 do 6.11 jsou hřbitovy otevřeny vždy od 8:00 do 20:00 hodin. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PRÁCE V ULICI JOSEFA MÁNESA

přidáno dne 24.10.2022 (7:00)

Stavbu opěrné zídky a další, související práce jsme odstartovali na dětském hřišti v ulici Josefa Mánesa v městské části Souš. Zadavatelem těchto prací je Statutární město Most, Odbor investic. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.REKONSTRUKCE CHODNÍKU OKRUŽNÍ POKRAČUJE

přidáno dne 21.10.2022 (7:00)

Jak již jsme Vás v jednom z minulých článků informovali, chodník v ulici Okružní prochází celkovou rekonstrukcí. V první fázi došlo k odstranění starého, rozbitého povrchu a k terénním úpravám. Další etapou je instalace nových obrubníků a navážení, poté zhutnění štěrkového lože, na který budeme pokládat zámkovou dlažbu. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.DALŠÍ ČERNÁ SKLÁDKA UKLIZENA

přidáno dne 19.10.2022 (7:00)

200 kilogramů nejrůznějšího odpadu v ulici Rudolická, u zimního stadionu je zlikvidováno. Naše město disponuje dostatečným počtem kontejnerů, odpadkových košů a v neposlední řadě sběrným dvorem. I přesto však někteří jedinci neváhají znečišťovat naše společné okolí vyhozením odpadu mimo určená místa. Važme si více našeho prostředí. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.AQUADROM - ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ

přidáno dne 12.10.2022 (7:00)

Vážení návštěvníci aquadromu.  17. října 2022 (pondělí) od 8.00 do 14.00 hodin bude probíhat údržba trafostanice společností ČEZ.  Z tohoto důvodu budeme mít v těchto hodinách zavřeno a otevírat budeme tedy až ve 14.00 hodin. Uzavírka se bude týkat celého provozu aquadromu. Je též velmi pravděpodobné, že mimo provoz zůstanou i služby, jako je cvičný bazén, fitness, masáže a kosmetika. Ohledně těchto služeb se raději informujte přímo u provozovatele dané služby. Aktuální informace budou též k dispozici na hlavní pokladně aquadromu, na telefonním čísle 476 127 842. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.REKONSTRUKCE VOZOVKY RUDOLICE

přidáno dne 10.10.2022 (7:00)

Kompletní rekonstrukcí prošla vozovka v ulici Ke Skále v Rudolicích. V první etapě došlo ke kompletnímu odfrézování původního, asfaltového povrchu. Následně byla provedena sanace veškerého příslušenství dopravní komunikace. Závěrečnou fází pak byla pokládka nového, asfaltového povrchu. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.REKONSTRUKCE CHODNÍKU V ULICI OKRUŽNÍ

přidáno dne 7.10.2022 (7:00)

V jednom z minulých článků jsme Vás informovali o započetí prací na rekonstrukci chodníku v uvedené ulici. Po odstranění původního asfaltového povrchu následovala sanace propadlých míst a příprava pro instalaci nových obrubníků. O dalším průběhu rekonstrukce Vás budeme informovat. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu. PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST JIŽ DNES NA AQUADROMU A 50% SLEVA NA VSTUPNÉ K TOMU

přidáno dne 5.10.2022 (7:00)

Pokud přijdete v dnešní den na aquadrom, máte možnost získat 50% slevu na vstupné! A jak na to?
Stačí, když na pokladně nahlásíte, že si jdete „odplavat“ svých 100 metrů v rámci PLAVECKÉ SOUTĚŽE MĚST. Bude se plavat libovolným stylem a dozvíte se i čas, za kolik jste předepsaný úsek odplavali. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.REKONSTRUKCE CHODNÍKU V ULICI HRANIČNÍ DOKONČENA

přidáno dne 3.10.2022 (7:00)

I v této lokalitě máme veškeré práce dokončeny a chodník opět plní svoji funkci. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.V ULICI ČESKOSLOVENSKÉ MLÁDEŽE MÁME HOTOVO

přidáno dne 30.9.2022 (7:00)

Rekonstrukce ve zmíněné ulici je dokončena a přibylo zde nové vodorovné značení. Z původního počtu 44 parkovacích míst se nám podařilo zvednout parkovací kapacitu na 66 parkovacích míst. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.REKONSTRUKCE CHODNÍKU FR. ŠKROUPA

přidáno dne 28.9.2022 (7:00)

Práce na rekonstrukci chodníku v ulici Fr. Škroupa pokračují a v současné době se již blížíme do finále. Položíme zbytek zámkové dlažby, provedeme začištění a chodník může sloužit svému účelu. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PLAVEME PRSA

přidáno dne 26.9.2022 (7:00)

Přijďte podpořit dne 15.10.2022 od 10.00 hodin do 16.00 hodin na mostecký Aquadrom akci, kterou pořádá společnost AMA – společnost onkologických pacientů. Během dne na vás budou čekat členky výše uvedené společnosti, aby si s Vámi pohovořily o jejich práci a seznámili Vás s edukací prsu. Akci přijdou podpořit i pracovnice Všeobecné zdravotní pojišťovny a tanečním vystoupením akci oživí  děti z tanečního seskupení Demi Dance. POZOR - MIMOŘÁDNÁ REZERVACE DRAH PLAVECKÉHO BAZÉNU

přidáno dne 23.9.2022 (7:00)

Vážení návštěvníci Aquadromu. V níže uvedených termínech budou VYBLOKOVÁNY 3 DRÁHY PLAVECKÉHO BAZÉNU pro fyzické prověrky mosteckých hasičů. Děkujeme Vám za pochopení a jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu. 

PONDĚLÍ   3.10.2022   13.00 - 14.00 hod.
ÚTERÝ      4.10.2022    10.00 - 11.00 hod.
STŘEDA    5.10.2022    10.00 - 11.00 hod.
ČTVRTEK  6.10.2022    10.00 - 11.00 hod.

REKONSTRUKCE CHODNÍKU OKRUŽNÍ

přidáno dne 21.9.2022 (7:00)

Odtěžení původního a nevyhovujícího, asfaltového povrchu. Vysypání a zhutnění nového lože chodníku štěrkem. Rekonstrukce obrubníků. Položení nové zámkové dlažby.  To je stručný výčet prací, který nás čeká v rámci rekonstrukce chodníku nad čerpací stanicí Shell v ulici Okružní. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.VODOROVNÉ ZNAČENÍ U BLOKU 529

přidáno dne 19.9.2022 (7:00)

Původní značení parkoviště u zmíněného bloku již nebylo v „dobré kondici“ a bylo zapotřebí jej obnovit. Tímto si můžeme „odškrtnout“ další splněný úkol. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ÚDRŽBA ZELENĚ V OKOLÍ NOVÉHO MĚSTSKÉHO HŘBITOVA

přidáno dne 16.9.2022 (7:00)

Údržbu zeleně provádíme na území města po celé období roku. Lokalit je mnoho a veškeré práce je zapotřebí systematicky naplánovat a rozdělit.  Tentokráte jsme provedli údržbu zeleně v prostranství „nového“ městského hřbitova. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.REKONSTRUKCE CHODNÍKU FR. ŠKROUPA

přidáno dne 14.9.2022 (7:00)

Nového kabátu se dočká i chodník v ulici Františka Škroupa. Starý a nevhodný asfaltový povrch nahradí zcela nová zámková dlažba. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.30 ARETOVANÝCH STANOVIŠŤ KONTEJNERŮ

přidáno dne 12.9.2022 (7:00)

V poslední době a zvláště pak při živelných událostech jsme se potýkali se samovolným pohybem kontejnerů na odpad. Tento problém jsme vyřešili montáží aretace na třiceti nových stanovištích. V tomto trendu budeme i nadále pokračovat.  Na fotografii můžete vidět detail aretace v ulici Višňová. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.MYTÍ NÁDOB NA SKLO

přidáno dne 9.9.2022 (7:00)

V uplynulých týdnech jsme zahájili mytí nádob, nebo chcete-li zvonů na sklo. Mytí i nadále probíhá a účinek vysokotlakého zařízení, z jehož pomocí čištění provádíme je patrný na fotografiích. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PŘÍPRAVY NA MOSTECKOU SLAVNOST

přidáno dne 7.9.2022 (7:00)

Údržba zeleně, vyspravení komunikace tzv „turbováním“, blokové čištění areálu a spoustu dalších činností provádíme tento týden v prostranství u kostela, kde se budou o tomto víkendu konat slavnosti města Mostu.  Tím to ale nekončí a je zde před námi ještě spousta práce. Čeká nás technická příprava slavností, zajištění zábran a dalších služeb jako je například finální úklid areálu po slavnostech. Užijte si slavnosti a nezapomeňte, že jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.REKONSTRUKCE CHODNÍKU A VOZOVKY V ULICI ČESKOSLOVENSKÉ MLÁDEŽE

přidáno dne 5.9.2022 (7:00)

Rekonstrukce chodníku a části vozovky ve zmíněné ulici se dostala do koncové fáze a nezbývá nic jiného, než „nalajnovat“ nové vodorovné, dopravní značení. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.NOVÉ VODOROVNÉ ZNAČENÍ

přidáno dne 2.9.2022 (7:00)

Parkoviště v ulici Lipová, jmenovitě u bloků 525, 526 a 527 se dočkala nového, vodorovného značení. Díky tomuto opatření se nám podařilo navýšit počet parkovacích míst a zvýšit celkový komfort parkování v této lokalitě. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.REKONSTRUKCE CHODNÍKU V ULICI HRANIČNÍ

přidáno dne 31.8.2022 (7:00)

Kompletní rekonstrukcí prochází chodník v ulici Hraniční v Souši.  Aplikace nové kamenné drtě, její zhutnění, vyrovnání a pokládka zámkové dlažby. Vše ruční a naprosto bezvadná práce našich šikovných zaměstnanců. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ JAROSLAVA PRŮCHY

přidáno dne 29.8.2022 (7:00)

I zde máme hotovo a zmíněná lokalita prošla důkladným vyčištěním. Bloková čištění provádíme nejen za pomocí strojů, ale stále zde nesmíme opomíjet významný podíl ručních prací našich zaměstnanců, za což jim patří poděkování.  Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ODSTÁVKA BAZÉNOVÉ HALY AQUADROM

přidáno dne 26.8.2022 (7:00)

Vážení návštěvníci aquadromu. Od pondělí 29. srpna do čtvrtka 1. září budeme probíhat odstávka bazénové haly, při které se bude opravovat podlaha v pánských sprchách, čistit rekreační bazén a opravovat filtr, který do bazénu propouští písek. Odstávka se týká pouze bazénové haly.  Všechno ostatní bude v běžném provozu: Fitness, masáže, kosmetika, cvičný bazén, minigolf. Pokud bude příznivé počasí, budou samozřejmě otevřeny i venkovní bazény. Saunu uvedeme do běžného provozu  v pondělí  29. srpna od 12.00 hodin. Děkujeme všem za pochopení  a jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.OPRAVA CHODNÍKU U BLOKU 627 JE DOKONČENA

aktualizováno dne 24.8.2022 (17:18)

Oprava v České ulici je hotová a nám nezbývá nic jiného než poděkovat našim zručným pracovníkům a všem ostatním, kteří se na rekonstrukci podíleli. Myslíme, že se rekonstrukce zdařila na „jedničku“. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.BLOKOVÁ ČIŠTĚNÍ POKRAČUJÍ

přidáno dne 22.8.2022 (7:00)

I nadále čistíme naše město. Tentokrát ulice Velebudická a přilehlá místa. Kalendář blokových čištění najdete zde, na našich webových stránkách v rubrice Harmonogramy služeb. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.OPRAVA CHODNÍKU ULICE ČESKÁ

přidáno dne 19.8.2022 (7:00)

Oprava chodníku u bloku 527 se zdárně přiblížila ke svému konci a my jsme pro Vás vyfotili poslední fázi, kterou bylo položení nového, asfaltového koberce. Vše šlo podle plánu a v některém z dalších článků vyfotíme výsledek opravy. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PARKOVIŠTĚ OKRUŽNÍ

přidáno dne 17.8.2022 (7:00)

Nového vodorovného značení se dočkalo i parkoviště v ulici Okružní. Původní značení bylo odstraněno a prostřední, šikmá stání nahradila klasická, rovná stání. Parkovací místa nyní poskytují více prostoru pro jednotlivá vozidla a umožňují tak lepší zajíždění a vyjíždění vozidel. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.  ZÍDKY U BLOKŮ 89 – 94

přidáno dne 15.8.2022 (7:00)

V minulém měsíci jsme odstranili staré, technicky nevyhovující a zejména nevzhledné zídky u zmíněných bloků na třídě Budovatelů. Bude zde travnatá plocha a do budoucna přibydou zřejmě i stromy. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.AQUADROM MOST

přidáno dne 12.8.2022 (7:00)

Pravidelná údržba a případné opravy patří mezi důležitou pracovní náplň zaměstnanců aquadromu. Zajišťuje se tak plynulý provoz celého zařízení. Ne jinak tomu bylo i při opravě poškozené sítě. Vše je již zase v plně funkčním stavu. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ZÁBRADLÍ V ULICI PIONÝRŮ JE JAKO NOVÉ

přidáno dne 10.8.2022 (7:00)

I drobná údržba jako je například natírání zábradlí patří mezi naše činnosti. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ÚPRAVA DOPRAVNÍHO OSTRŮVKU V ULICI MOSKEVSKÁ

přidáno dne 8.8.2022 (7:00)

Dopravní ostrůvek u obchodního domu Prior prošel rekonstrukcí. Původní, betonovou dlažbu nahradí v tomto případě zeleň. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ÚKLID ODPADU POD MOSTEM U NEMOCNICE

přidáno dne 5.8.2022 (7:00)

Prostor pod „mostovkou“ u nemocnice je velmi problematickým místem, kde se neustále hromadí odpad, produkovaný bezdomovci. Úklidy zde provádíme i třikrát za měsíc a to vše za asistence městské policie. Jedná se o velmi nebezpečný odpad, mezi kterým nalézáme i použité jehly a injekční stříkačky. Děkujeme tímto městské policii za součinnost a všem našim obětavým zaměstnancům, kteří se na úklidu podílí. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V ULICI TVRZOVA

přidáno dne 3.8.2022 (7:00)

Poslední etapou rekonstrukce vozovky ve zmíněné ulici byla realizace vodorovného, dopravního značení. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.SVOZ ODPADU

přidáno dne 1.8.2022 (7:00)

Svoz odpadu patří v našem městě mezi standardní a podle našeho názoru pro řadu občanů „téměř neviditelné“, ale velmi důležité činnosti naší organizace. Svozy komunálního i separovaného odpadu zajišťujeme v pravidelných intervalech, které se dozvíte na našich webových stránkách. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.I KONTEJNERY NA ODPAD MUSÍ BÝT ČISTÉ

přidáno dne 29.7.2022 (7:00)

Jako každý rok, tak i ten letošní jsme během měsíce června odstartovali mytí kontejnerů a polopodzemních nádob na odpad. Samotnému mytí předchází vždy „předmytí“ nádoby, které je prováděno ručně. Následně je pak nádoba, nebo kontejner vyčištěn vysokotlakým zařízením pomocí horké vody. Tuto činnost nám umožňuje valníková nástavba značky Empas a samozřejmě šikovné ruce našich zaměstnanců, bez kterých by to nešlo. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.REKONSTRUKCE VOZOVKY V ULICI OBCHODNÍ

přidáno dne 27.7.2022 (7:00)

Zahájili jsme první etapu v rámci rekonstrukci povrchu vozovky v Obchodní ulici. Práce jsme odstartovali novým usazením uličních vpustí. Budeme pokračovat rekonstrukcí obrubníků a v závěrečné etapě položíme zcela nový, asfaltový povrch. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ÚDRŽBA ZÁBRADLÍ

přidáno dne 25.7.2022 (7:00)

Nejen veliké investiční akce, ale i drobná údržba, jako je například natírání zábradlí, patří mezi naše běžné činnosti. V tomto případě v ulici Zdeňka Štěpánka. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.REKONSTRUKCE CHODNÍKU V ULICI ČESKÁ

přidáno dne 22.7.2022 (7:00)

Pokračujeme v rekonstrukci chodníku u bloku 627 v ulici Česká. Na práce, o kterých jsme Vás informovali v prvním článku, navázala pokládka zámkové dlažby na schodištích, propojujících hlavní komunikaci s chodníkem a dále částečná rekonstrukce obrubníků. Po zakončení této etapy bude následovat pokládka asfaltu. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ČISTÍME MĚSTO

přidáno dne 20.7.2022 (7:00)

I nadále pokračujeme v blokovém čištění našeho města. Harmonogram jednotlivých úseků naleznete na našich stránkách, v sekci Harmonogramy služeb / Blokové čištění. Fotografie je z blokového čištění ulice Pod Lajsníkem. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.NOVÉ SCHODIŠŤE NA AQUADROMU

přidáno dne 18.7.2022 (7:00)

Přístup k „letnímu“ vchodu na aquadromu bude zase o něco příjemnější. Původní schodiště již nevyhovovalo a tak jsme ho zcela zrekonstruovali a opatřili novým,  protiskluzovým povrchem. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.MÁME NOVÝ TRAKTOR

přidáno dne 15.7.2022 (7:00)

STEYR 4120 EXPERT je značka a typ nového, dlouho očekávaného traktoru, který jsme pořídili. Tuto, „skoro“ stotřicetikoňovou mašinu budeme využívat prakticky během celého roku a k nejrůznějším činnostem. Sypač, pluh, žací ústrojí, příkopová fréza a spousta dalšího příslušenství, zvládne nový stroj hravě a pevně věříme, že tento „Mercedes“ mezi traktory bude opravdovým přínosem naší organizace. Nový traktor nahradí ten původní, který už si zaslouží název „veterán“ a který byl vyroben v roce 1986. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.  NOVÉ POVRCHY NA MINIGOLFU

přidáno dne 13.7.2022 (7:00)

Všech devatenáct „jamek“ oblíbeného minigolfového hřiště na aquadromu prošlo rekonstrukcí. Dráhy byly opatřeny zcela novým povrchem ETERBOARD, což je systém speciálních, bezazbestových desek s laminátovými, nebo kovovými překážkami. Zajímavostí je, že v těchto deskách není žádný, „dřevěný podíl“. Povrchy se tedy vyznačují svojí dlouhou životností.  Připomínáme, že součástí minigolfu je též možnost zapůjčení zahradního grilu s miniudírnou a můžete zde například strávit pěknou oslavu narozenin, nebo uspořádat setkání s rodinou, nebo kamarády. Informace o provozní době minigolfu a pravidlech jeho užívání se dozvíte na webových stránkách www.aquadrom.czJsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA JEZEŘE MOST

přidáno dne 11.7.2022 (7:00)

S navyšujícím se počtem návštěvníků oblíbeného areálu jezera Most bylo nutné navýšit též kapacitu odpadového hospodářství v této lokalitě. Instalovali jsme zde nové, polopodzemní kontejnery, barevně označené pro standardní třídění odpadů. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.BENEDIKT MUSIC OPEN

přidáno dne 8.7.2022 (7:00)

Příprava prostranství, lavičky, zábrany, perfektní úklid celého prostoru po akci, svoz odpadů a spousta dalších prací, které jsou možná „neviditelné“ a jsou brány v dnešní době spíše jako samozřejmost. Takové bylo technické zajištění festivalu na Benediktu, pořádaného 25.6.2022  Statutárním městem Most. Veliké poděkování patří zejména našim zaměstnancům za skvělou práci.  Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.   PARKOVIŠTĚ V ALBRECHTICKÉ JE „JAKO NOVÉ“

přidáno dne 6.7.2022 (7:00)

Nejen pravidelné čištění ulic našeho města, ale i údržba parkovišť patří mezi naše činnosti. Po kompletním vyčištění parkoviště v ulici Albrechtická následovalo nové „nalajnování“ parkovacích míst. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.NOVÝ CHODNÍK V ULICI ČESKÁ

přidáno dne 4.7.2022 (7:00)

Původní chodník u bloku 627 v ulici Česká již dosloužil a jeho technický stav si vyžádal rekonstrukci. Před pokládkou nového povrchu jsme museli odstranit ten původní. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.POKRAČUJEME V ČIŠTĚNÍ MĚSTA

přidáno dne 1.7.2022 (7:00)

Tentokrát „přišla“ řada na ulici Rudolická včetně přilehlých úseků.  Kalendář blokového čištění města naleznete na našich webových stránkách www.tsmost.cz Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.POKRAČUJEME V BLOKOVÉM ČIŠTĚNÍ

přidáno dne 29.6.2022 (7:00)

I v těchto horkých dnech pokračujeme v blokovém čištění našeho města. Na fotografiích „již proběhlé“, blokové čištění v ulici Šeříková. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ŠKOLKY NA EXKURZI SBĚRNÉHO DVORA

přidáno dne 27.6.2022 (7:00)

Technické služby přivítaly na sběrném dvoře děti z mateřských školek. Dětem jsme ukázali z blízka „popelářské auto“ a seznámili jsme je například s tím, jak se třídí odpad a co se s ním následně děje. Vysvětlili jsme, proč je důležitá recyklace a doplnili k tomu spoustu dalších, zajímavých  informací. Za pozorné naslouchání a správné odpovědi na otázky si děcka odnesla dobrůtky od pana ředitele technických služeb a zábavné učení o odpadech od pracovníků oddělení odpadového hospodářství. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.NOVÝ CHODNÍK DO PARKU U MUZEA

přidáno dne 24.6.2022 (7:00)

V minulém týdnu jsme v této lokalitě instalovali nový chodník z velkoformátových dlaždic. Chodník poslouží ke zvýšení bezpečnosti pro pěší návštěvníky této hezké části našeho města. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.LÍPY U MUZEA BUDOU MÍT VĚTŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTOR

přidáno dne 22.6.2022 (7:00)

Pracujeme na rozšíření „životního“ prostoru lipové aleje u muzea. Práce spočívají v úpravách chodníkových ploch tak, aby byl stromům umožněn jejich další růst. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.Benedikt - festival Music Open

aktualizováno dne 21.6.2022 (14:19)

Dne 25.6.2022 se v areálu Benedikt koná festival Music Open.

Areál bude otevřen od 11:00hod a po celý den přístupný pouze návštěvníkům se vstupenkou na festival.
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V ULICI K. MARXE JE DOKONČENÉ

přidáno dne 20.6.2022 (7:00)

V jednom z minulých článků jsme Vás informovali o umístění některých z nových atrakcí na dětském hřišti v ulici K. Marxe. Nyní jsou instalace již kompletně dokončené a věříme, že se budou dětem s maminkami líbit. Tak ať slouží! Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.  BETONOVÁ PLOCHA V ULICI BRNĚNSKÁ

přidáno dne 17.6.2022 (7:00)

Jednou z dalších lokalit, ze které „zmizela“ nepotřebná plocha je ulice Brněnská. I zde bude vysetá tráva a prostředí tak bude zase o něco příjemnější. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.TRAMPOLÍNKA ČEPIROHY

přidáno dne 15.6.2022 (7:00)

Neustále se snažíme vylepšovat vybavení dětských hřišť a mezi jedno takové vylepšení patří i instalace nové trampolínky v Čepirohách, v ulici U Rybníka. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.POKRAČUJEME V ÚDRŽBĚ ZELENĚ

přidáno dne 13.6.2022 (7:00)

Sekání trávy a ostatní, související práce jsme za pomoci našich šikovných zaměstnanců prováděli tentokráte v ulici Albrechtická. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.POSTŘIK PROTI KLÍNĚNCE JÍROVCOVÉ

přidáno dne 10.6.2022 (7:00)

Klíněnka jírovcová je druh malého hmyzu, který se řadí mezi vážné škůdce, poškozující stromy z rodu jírovec. Je schopna se rozmnožovat třikrát až čtyřikrát za rok a při napadení stromu způsobuje masivní opadávání listů z kaštanu. Právě proti tomuto škůdci jsme v měsíci květnu realizovali postřik. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.TRAMPOLÍNKA K. MARXE

přidáno dne 8.6.2022 (7:00)

Další lokalitou, kde jsme nainstalovali trampolínku „pro naše nejmenší obyvatele“ je dětské hřiště v ulici K. Marxe. Tak ať dobře slouží. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ULICE ZA ŠPAČKÁRNOU BUDE MÍT NOVÝ ASFALTOVÝ POVRCH

přidáno dne 3.6.2022 (6:44)

Odfrézování původního povrchu, osazení nových obrubníků, kanalizačních a dešťových vpustí, pokládka nového, asfaltového povrchu. To vše právě realizujeme ve zmíněné ulici. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.SNÍMKY Z ASFALTOVÁNÍ ULICE POD ŠIROKÝM VRCHEM

přidáno dne 1.6.2022 (7:00)

V minulém měsíci proběhla v ulici Pod Širokým vrchem kompletní rekonstrukce povrchu vozovky. Přinášíme Vám tedy foto koláž z pokládky asfaltu. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.DNEŠNÍM DNEM ODSTARTOVAL VÝDEJ KOMPOSTÉRŮ

přidáno dne 31.5.2022 (13:45)

Dnešním dnem si mohou zájemci, které jsme kontaktovali prostřednictvím telefonu, vyzvedávat na technických službách kompostéry, které se nám podařilo získat v rámci proběhlé, dotační výzvy „Domácí kompostéry pro Most“.

V roce 2020 proběhla na téma „kompostéry“ v našem městě anketa, do které se přihlásilo 472 respondentů. Na základě této ankety jsme jako organizace požádali o dotaci, která byla ale v prvním kole neúspěšná a to z důvodu velikého zájmu žadatelů ze strany měst. Nevzdali jsme to a ve druhé žádosti jsme byli již stoprocentně úspěšní. Tím se vysvětluje i delší doba celého procesu získání kompostérů a my jsme rádi, že jsme se dnešním dnem dostali k úspěšnému cíli „fyzické realizace“, kterou je samotné předání kompostérů jejich budoucím uživatelům.  

Kompostéry jsou k dispozici ve dvou velikostech (600 a 1100 litrů) a budou předány „telefonicky a předem kontaktovaným“ zájemcům, kteří je musí využívat výhradně na území města Mostu.  Budoucí uživatele kompostérů určilo pořadí, v jakém se postupně hlásili do zmíněné ankety. Pro předání kompostérů jsme zřídili u nás, na technických službách výdejní prostor, kde bude probíhat i příslušná administrace.  S kompostérem obdrží každý uživatel návod na sestavení zařízení a pokyny, jaký odpad do kompostérů patří, či nepatří. 

KOMPOSTÉRY BUDOU VYDÁVÁNY VŽDY KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK, VŽDY OD 13,00 do 18,00 HODIN A TO POUZE TELEFONICKY A PŘEDEM KONTAKTOVANÝM UŽIVATELŮM.  

Kompostér je dozajista velmi „dobrá“ věc a jsem rád, že se tento projekt podařilo úspěšně „dotáhnout“ do konce. Tím budeme eliminovat množství odpadů, vhozených do kontejnerů, potažmo uložených na skládku, říká náměstek primátora, pan Marek Hrvol. 

V případě dalšího zájmu se určitě pokusíme o získání další dotace, tak abychom mohli uspokojit co největší počet žadatelů o tato užitečná zařízení, dodává ředitel Technických služeb města Mostu,  Václav Zahradníček. 

Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.


DĚTSKÁ ATRAKCE V ULICI M. J. HUSA

přidáno dne 30.5.2022 (7:00)

Další, nová atrakce, kterou jsme pro děti nainstalovali se nachází v ulici M. J. Husa, přesněji u restaurace Pohoda. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ROZDÍLY MEZI STROJNÍM A BLOKOVÝM ČIŠTĚNÍM

přidáno dne 30.5.2022 (7:00)

Spousta z Vás se dotazuje, proč se při minulém čištění neuklidilo vše, nebo kdy se douklidí zbytek. Po každé zimě začínáme vždy tzv. strojním čištěním komunikací. Cílem tohoto úklidu je rychle zbavit především komunikace a chodníky od zbytků posypové soli a nepořádku po zimním období. Tato činnost probíhá především „strojově“, tedy za využití nejrůznější mechanizace, která je určena jednak pro úklid vozovek, úklid chodníků a pro vyčištění kanálových vpustí. Strojní čištění je podpořeno i ručním úklidem. Tam kam se stroj nedostane, je totiž zapotřebí nepořádek připravit tak, aby ho stroj mohl z komunikace tzv. „sebrat“.  Strojní čištění všeobecně trvají zhruba do poloviny května každého roku. Blokové čištění komunikací začíná zpravidla kolem poloviny května a jedná se o KOMPLETNÍ úklid v dané ulici dle harmonogramu.  Tento rok jsme s blokovým čištěním komunikací začali 16.5.2022 a budeme končit 26.10.2022. Při blokovém čištění uklízíme všechny silnice, chodníky, parky, nehlídané parkoviště, kruhové objezdy, podchody, schody, autobusové zastávky MHD, stanoviště odpadových nádob, kanálové vpusti a ostatní, související, zpevněné i nezpevněné plochy. Tento úklid opět probíhá nejen strojově, ale i za pomocí šikovných rukou našich zaměstnanců. Ruční podíl prací při blokovém čištění je velmi významný. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.SEČ V PARKU ŠIBENÍK

přidáno dne 27.5.2022 (7:00)

Pokračujeme v pravidelném sekání travnatých ploch našeho města. Mezi ně patří i rozlehlé travnaté plochy parku Šibeník. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.DĚTSKÁ ATRAKCE ČEPIROHY

přidáno dne 25.5.2022 (7:00)

Novou dětskou atrakci jsme nainstalovali v ulici U Rybníka v městské části Čepirohy. Milé děti, ať Vám dobře slouží! Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.Výzva k podání nabídek

aktualizováno dne 24.5.2022 (15:36)

Technické služby města Mostu a.s., jako provozovatel staveb ve vlastnictví statutárního města Most (dále jen „vyhlašovatel“ nebo „TSMM“) vyzývá tímto zájemce o poskytování služeb v zájmovém území jezera Most.

Jednotlivé výzvy zde ke stažení:

MOBILNÍ STÁNEK Č. 1: OBČERSTVENÍ TYPU „FAST FOOD“ A „STREET FOOD“
Výzva k podání nabídek - Mobilní stánek 1 Fast food 

MOBILNÍ STÁNEK Č. 2: OBČERSTVENÍ NÁPOJE – LETNÍ DRINKY
Výzva k podání nabídek - Mobilní stánek 2 drinks Sběrný dvůr - INFORMACE PRO OBČANY

aktualizováno dne 23.5.2022 (13:32)

Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která byla dne 28.4.2022 schválena zastupitelstvem města Mostu s účinností od 24.5.2022, upravuje povolené množství odkládaného stavebního a demoličního odpadu viz.níže.

„Město přijímá do sběrného dvora stavební a demoliční odpad vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, avšak pouze od fyzických osob s trvalým pobytem na území města, a to nejvýše 1 000 kg za rok“ (viz článek VII vyhlášky). NOVÁ PÍTKA

přidáno dne 23.5.2022 (7:00)

Instalace veřejných pítek se osvědčila a my pokračujeme dalších. Nová pítka budou, nebo již jsou v lokalitách Čepirohy, v parku u dopravních podniků a zatím poslední pítko bude nainstalováno u Divadla rozmanitostí. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ODSTRAŇUJEME ZBYTEČNÉ BETONOVÉ PLOCHY

přidáno dne 20.5.2022 (7:00)

Již v minulém roce jsme Vás informovali o odstraňování zbytečných betonových ploch, které jsou pozůstalostí z dob minulých. Tentokrát jsme odstranili betonové plochy u bloků 525, 527, 528 a 529. Po odstranění proběhly terénní práce a osev ploch trávou. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.FINÁLNÍ PRÁCE V ULICI ČSA

přidáno dne 18.5.2022 (7:00)

Rekonstrukci asfaltového povrchu v ulici ČSA máme úspěšně za sebou a v současné době finalizujeme detaily. V horní části úseku (LUNA) jsme tento měsíc zasadili jedenáct stromů. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.NOVÝ POVRCH VOZOVKY POD ŠIROKÝM VRCHEM

přidáno dne 16.5.2022 (7:00)

V měsíci květnu jsme odstartovali práce na rekonstrukci vozovky ve zmíněné ulici. Sanace obrubníků, úprava kanalizačních vpustí a odfrézování původního asfaltu patří k mnoha dalším pracím, které jsou s takovou rekonstrukcí spojeny. Rekonstrukce se týká úseku od kruhového objezdu ulice Pod Resslem až po kruhový objezd – výjezd k Matyldě. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.STROJNÍ ČIŠTĚNÍ V ULICI 1. MÁJE

aktualizováno dne 14.5.2022 (6:40)

Pokračujeme ve strojním čištění našeho města a tentokráte jsme vyčistili ulici 1. máje a přilehlé okolí. Kompletní úklid této a všech ostatních lokalit zajišťujeme až při plánovaných, blokových čištění, jejichž termíny se můžete dozvědět zde, na našich webových stránkách. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.

 SEČE ZAČALY

přidáno dne 11.5.2022 (7:00)

Jaro udeřilo plnou silou a s ním vyrazili do ulic naše čety „sekáčů“.  Jedním z úseků, které jsme koncem dubna posekali  je ulice Okružní (u Baumaxu) a její přilehlé lokality. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu

 SÁZENÍ STROMKŮ V ULICI ZDEŇKA ŠTĚPÁNKA

přidáno dne 9.5.2022 (7:00)

V posledním týdnu v dubnu jsme pokračovali v sázení stromků v ulici Zdeňka Štěpánka. Až stromky povyrostou, bude tuto lokalitu zdobit nádherná, stromová alej. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.

 REPORT Z PRŮBĚHU ASFALTOVÁNÍ ČSA

přidáno dne 6.5.2022 (7:00)

Konec měsíce dubna patřil dalším pracím v ulici ČSA.  Probíhala zde pokládka asfaltu a to na rovném úseku mezi kruhovým objezdem u Luny a kruhovým objezdem u gymnázia.  Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.

 TŘÍDÍCÍ TAŠKY ZDARMA

přidáno dne 5.5.2022 (7:00)

Máte již naše třídící tašky na PLAST, SKLO a PAPÍR? Že ještě nemáte? Tak právě pro Vás přinášíme bezvadnou zprávu. Tašky si můžete zcela ZDARMA vyzvednout v Turistickém informačním centru. Nabídka platí do vyčerpání zásob. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu. MÁJKA NA PRVNÍM NÁMĚSTÍ

přidáno dne 4.5.2022 (7:00)

V přiložené fotokoláži se můžete podívat na průběh stavby májky na 1. náměstí. Je to opravdu vysoká májka a instalace vyžadovala použití mechanizace včetně jeřábu. Naši šikovní zaměstnanci vše zvládli na jedničku. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.UŽ TO KVETE

přidáno dne 2.5.2022 (7:00)

Jaro je tady a s ním spojená radost pro oči v podobě rozkvetlých květin v našem městě. Postupně Vám budeme přinášet fotografie z dalších lokalit květeny v našem městě. Takto krásně vykvetly narcisy v ulici Višňová, pod zdravotní pojišťovnou. Poděkování patří  zejména našim zaměstnancům a jejich péči o městskou zeleň. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.  Potvrzení o bezdlužnosti pro účely vyplacení finančního daru v rámci programu „Podpora při narození dítěte“

aktualizováno dne 29.4.2022 (12:34)

Potvrzení o bezdlužnosti pro účely vyplacení finančního daru v rámci programu „Podpora při narození dítěte“ od statutárního města Most bude vydáno v pokladně společnosti v úředních hodinách:
Pondělí a středa  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:00 hod.ČISTÍME MĚSTO

přidáno dne 29.4.2022 (7:00)

Nejen v období jara, ale v průběhu celé sezóny pravidelně provádíme bloková čištění našeho města. Nejdříve se šikovné ruce našich zaměstnanců postarají o manuální vyčištění od odpadků, nebo odstranění nežádoucího plevele od obrubníků a poté nastoupí mechanizace v podobě „pojízdných kartáčů“. Foto report je z úklidu ulice K.H.Borovského. Rozvrh blokového čištění v jednotlivých lokalitách se dozvíte na webových stránkách www.tsmost.cz  Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PRÁCE V ULICI ČSA POKRAČUJÍ

přidáno dne 27.4.2022 (7:00)

V příloze Vám přinášíme foto koláž z průběhu prací v ulici Československé armády. Tentokráte asfaltování úseku kruhového objezdu u gymnázia. Pokud vše dobře půjde, měl by být celý úsek začátkem května hotový. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.UKLIĎME ČESKO

přidáno dne 25.4.2022 (7:00)

Je akce, která se v naší republice stala již tradiční záležitostí. I občané našeho města se na začátku dubna do této aktivity zapojili a ve spolupráci s naším oddělením odpadového hospodářství byla na území Mostu uklizena skoro jedna tuna odpadu. Uklízelo se v lokalitách vrch Ressl, v okolí ulice U města Chersonu, v Souši, v parku Šibeník a ve Vtelně. Pravidla akce Ukliďme Česko naleznete na webových stránkách www.uklidmecesko.cz a právě zde se dozvíte, že odpad můžete uklízet po dobu celého roku a nemusíte se řídit hlavním úklidovým dnem, který byl letos naplánován na 2. duben. Pokud se pro takovou aktivitu rozhodnete, je nutné svoje úklidové dny zaregistrovat a oznámit na našem odboru odpadového hospodářství, abychom Vás mohli například podpořit svozem odpadu, nebo i jiným způsobem. Kontakty najdete na našich webových stránkách. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ÚPRAVY BEACH VOLEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ NA AQUADROMU

přidáno dne 22.4.2022 (7:00)

Staré, dřevěné obruby beach volejbalového hřiště nahradí zcela nové, betonové, obvodové sokly. Výměna proběhla z důvodu, že původní obruby byly již z části rozpadlé a přestaly plnit svoji funkci.Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ČERNÁ SKLÁDKA NA SKYŘICÍCH JE UKLIZENA

přidáno dne 20.4.2022 (7:00)

Šest dodávkových vozidel plných odpadu (1,38t), který do přírody rozhodně nepatří a dva dny opravdu nezáviděníhodné práce našich obětavých pracovníků. To vše jsme museli podstoupit při úklidu černé skládky na Skyřicích a to jen díky neukázněnosti některých našich spoluobčanů. Opět bychom rádi připomněli  možnost odvozu odpadu na náš sběrný dvůr, který svojí novou otevírací dobou vyšel všem občanům města maximálně vstříct. Více informací o provozu sběrného dvora zjistíte na webových stránkách www.tsmost.cz  Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.MINIGOLF NA AQUADROMU BUDE JAKO NOVÝ

přidáno dne 18.4.2022 (7:00)

V nedávné době proběhla na aquadromu oprava minigolfových drah. Starý povrch drah byl nahrazen materiálem  Eterboard a dráhy jsme znovu znovu „nalajnovali“. Dále byly provedeny nátěry překážek a dvě dráhy byly změněny na dráhu „Kosočtverec“ a dráhu „Se skokem“.  Šikovné ruce pracovníků aquadromu se postaraly o to, že minigolf bude na začátek sezóny „JAKO NOVÝ“. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.


NOVÉ LAVIČKY NA JEZEŘE MOST

přidáno dne 15.4.2022 (7:00)

V měsíci březnu jsme nainstalovali na jezeře Most dvacet kusů zcela nových laviček. Práce byly rozděleny do dvou etap. První etapa spočívala ve vyhloubení uložení pro lavičky a druhá etapa se týkala samotné instalace laviček a finálních terénních úprav. Jsme rádi, že úsilí našich šikovných zaměstnanců přispělo k celkové pohodě při odpočinku návštěvníků jezera Most.  Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ASFALTUJEME ČSA

přidáno dne 13.4.2022 (7:00)

Tento víkend jsme odstartovali asfaltování ulice ČSA. První etapou byla pokládka asfaltu na kruhovém objezdu „u Luny“. Vrtochy aprílového počasí nám sice moc nepomáhaly, ale práce na tomto úseku se podařilo v pořádku a včas zvládnout. Pokud nám to klimatické podmínky dovolí, měli bychom mít celý úsek hotový do konce prvního týdne v květnu. Děkujeme všem řidičům za trpělivost, výsledek bude určitě perfektní. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PÉČE O ZELEŇ

přidáno dne 11.4.2022 (7:00)

V rámci péče o zeleň patří i pravidelná údržba travnatých ploch v našem městě. Využili jsme příznivého počasí a začali jsme v některých lokalitách provzdušňovat trávníky. Pokud nám to klimatické podmínky umožní, budeme v této činnosti i nadále pokračovat. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.DALŠÍ NÁDOBY NA SBĚR KOVOVÉHO ODPADU

přidáno dne 8.4.2022 (7:00)

K již přistaveným nádobám na sběr kovu z roku 2021 přibylo v našem městě dalších pět. Jsou umístěny v lokalitách Vtelno, ul. Mostecká a v Mostě v ulicích Komořanská, bl. 700, J.Wolkera, bl. 571, Prokopa Holého 1365 a v ulici Obránců Míru, bl. 373. Celkem jich máme tedy již deset a můžete do nich odkládat jak barevné, tak nebarevné kovy. Svoz bude probíhat vždy při naplnění kapacity nádoby v dané lokalitě. Pro připomenutí, původní nádoby z roku 2021 jsou umístěny v ulicích U parku, bl. 566, V.Talicha, bl.509, Ve Strži (stání u pekárny Oertelt), P.Jilemnického, bl.240 a v ulici Kpt. Jaroše, bl.606. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.  Domácí kompostéry pro Most

aktualizováno dne 7.4.2022 (12:36)

V rámci projektu bylo pořízeno 235 ks domácích kompostérů, které budou zapůjčeny domácnostem na jejich bioodpad.
Projekt je podpořen Ústeckým krajem https://www.kr-ustecky.cz/.

Návod kompostéru ke stažení zde.

 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO ASFALTOVÁNÍ ULICE ČSA

přidáno dne 6.4.2022 (7:00)

Odfrézování starého asfaltového povrchu, kompletní výměna obrubníků, nové usazení kanalizačních šachtic a dešťových vpustí. Nejen to, ale i další řada přípravných prací probíhá právě v těchto dnech v ulici Československé armády v úseku od kruhového objezdu „u Luny“ až po kruhový objezd u gymnázia. Asfaltování je naplánováno na víkendové dny 9. a 10. dubna 2022. Prosíme Vás tedy o trpělivost, která se určitě vyplatí. Jízda tímto úsekem bude po celkové rekonstrukci opět parádní. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.BETONOVÁ PLOCHA U BLOKU 401 ODSTRANĚNA

přidáno dne 4.4.2022 (7:00)

I u bloku číslo 401 v ulici Bělehradská bylo zapotřebí odstranit starou a nevzhlednou betonovou plochu, která tu zbyla po stojanech na sušení prádla. Vzniklé nerovnosti vyrovnáme zeminou a zasadíme zde trávu. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ZDRAVOTNÍ PROŘEZÁVKA NA ŽIDOVSKÉM HŘBITOVĚ V SOUŠI

přidáno dne 1.4.2022 (7:00)

Staré stromy je zapotřebí pravidelně udržovat a stejně tomu bylo i v případě kaštanů na židovském hřbitově v Souši. Strom byl ošetřen tzv. „sesazovacím řezem“, který slouží k vylepšení stability samotného stromu a k celkové bezpečnosti případného pádu starých větví. K ošetření stromu byla pro snazší přístupnost a zajištění bezpečnosti práce využita vysokozdvižná plošina. Práce se našim šikovným zaměstnancům moc povedla a stromy jsou nyní bezpečné. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.Plán údržby trávníků - Hrabání 13. - 15. týden 2022

aktualizováno dne 30.3.2022 (10:51)

S příchodem 13. kalendářního týdne bylo zahájeno jarní hrabání listí z travnatých ploch. Práce budou probíhat v následujících třech týdnech. V případě nepříznivých klimatických podmínek může dojít ke změnám v harmonogramu. Harmonogram prací podle jednotlivých týdnů s vyobrazením jednotlivých lokalit můžete stáhnout zde - Hrabání 2022 nebo kliknutím na obrázek.

Hrabani-2022 POKRAČUJEME V ODSTRAŇOVÁNÍ BETONOVÝCH PLOCH

přidáno dne 30.3.2022 (7:00)

Další lokalitou, ve které jsme odstranili nevhodné betonové plochy bylo prostranství u bloku číslo 405 v ulici Bělehradská. I zde bylo zapotřebí využít k odstranění starého betonu a asfaltu techniku v podobě pneumatického kladiva. Plochu nahradí travnatý porost. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.STARÉ A NEVZHLEDNÉ BETONOVÉ PLOCHY V ULICI J. WOLKERA NAHRADÍ VEGETACE

přidáno dne 28.3.2022 (7:00)

Během měsíce března jsme ve zmíněné ulici provedli odstranění původních betonových a asfaltových ploch, které již nesloužili svému účelu a svým vzhledem a stavem byly spíše na obtíž. Vzhledem k tomu, že plochy byly poměrně hluboko „založeny“, bylo nutné využít mechanizaci, v tomto případě pneumatické kladivo. Plochy budou nahrazeny travnatým porostem, který se k borovicím v této lokalitě hodí více. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.INSTALACE ARETACE KONTEJNERŮ

přidáno dne 25.3.2022 (7:00)

Častým problémem kontejnerových stání v některých lokalitách města byl samovolný pohyb kontejnerů. Tyto situace nastávaly zejména v důsledku silného větru, nebo vichřic. Z těchto důvodů jsme instalovali v ulici Komořanská, Lidická a Václava Řezáče zábrany proti tomuto samovolnému pohybu kontejnerů. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PROŘEZÁVKY V ULICI ANTONÍNA DVOŘÁKA

přidáno dne 23.3.2022 (7:00)

Četa našich šikovných zaměstnanců tentokráte zavítala do ulice Antonína Dvořáka. Prořezávky, úpravy křovin, shrabání a úklid odpadu z prořezávek a další práce provedli naši zaměstnanci na jedničku. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.POKLÁDKA ASFALTU V ULICI M. RYBALKA

přidáno dne 21.3.2022 (7:00)

V návaznosti na příznivé klimatické podmínky jsme začali s opravami vybraných úseků vozovek v našem městě. Jednou z lokalit je pokládka asfaltu kolem kanalizační šachtice v ulici Maršála Rybalka. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ÚPRAVA ZELENĚ JANA KUBELÍKA

přidáno dne 18.3.2022 (7:00)

Další na řadě byla v plánu údržby zeleně v našem městě ulice Jana Kubelíka. Práce spočívaly zejména v úpravě keřů, ošetření stromů a v úklidu zmíněné lokality. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.

kubelíka PROŘEZÁVKY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

přidáno dne 16.3.2022 (7:00)

Využíváme období vegetačního klidu a postupně provádíme prořezávky a ošetření zeleně na všech základních školách. Na fotografii prořezávka a úprava zeleně na 1. Základní škole v Mostě. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PROŘEZÁVKY V PARKU U KOSTELA

přidáno dne 14.3.2022 (7:00)

Období vegetačního klidu je jediným vhodným pro údržbu městské zeleně. Ruce a nasazení našich šikovných zaměstnanců začaly pracovat na prořezávkách parkové plochy u Kostela Nanebevzetí Panny Marie. Prořezávky spočívají ve zdravotním ošetření stromků, kdy je nutné odstranit část větví tak, aby měl stromek správnou „fazonku“ a mohl růst do výšky. Odřezané větve štěpkujeme a ekologickým způsobem recyklujeme zpět do přírody. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PROŘEZÁVKA PŘÍKOPU V ULICI KE ŠPIČÁKU

přidáno dne 11.3.2022 (7:00)

V měsíci únoru jsme provedli kompletní prořezávku náletových křovin odvodňovacího příkopu v ulici Ke Špičáku, v městské části Rudolice. Součástí prořezávky bylo i vyčištění příkopu. Děkujeme našim zaměstnancům, kteří se úkolu zhostili naprosto bezvadně. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ČERNÁ SKLÁDKA NA SKYŘICKÉ UKLIZENA

přidáno dne 9.3.2022 (7:00)

Některá místa v našem městě jsou zřejmě „zakletá“ a mohli bychom zde uklízet černé skládky každý rok. Podobnou lokalitou je černá skládka v ulici Skyřická. Našim šikovným zaměstnancům se podařilo odvézt nespočet nákladních vozidel odpadu, který rozhodně do městské zeleně nepatří. V této souvislosti bychom chtěli všechny občany našeho města informovat o fungování sběrného dvora a rozšíření otevírací doby. Mockrát děkujeme za pochopení a jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ODSTRANĚNÍ ZÍDKY K.H. MÁCHY

přidáno dne 7.3.2022 (7:00)

V uplynulých dnech jsme zahájili demoliční práce opěrné zídky v ulici Karla Hynka Máchy. Zídka již přestala plnit svoji funkci a zbytečně vytvářela bariéru pro vstup do parkového prostoru. Po odstranění zídky dojde k finální úpravě jak terénu, tak i travnaté plochy v této lokalitě. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.SVOZ POLO PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ OMEZEN

přidáno dne 4.3.2022 (7:00)

Vážení občané města Mostu, z technických důvodů poruchy vozidla bude dočasně omezen svoz polo podzemních kontejnerů v našem městě. V současné době usilovně pracujeme na opravě vozidla a čekáme na zbylé náhradní díly. Vzhledem k tomu, že se tato technologie nedá nahradit, ani zapůjčit, budeme na vybraná stanoviště umísťovat náhradní nádoby na odpad typu „střední kontejner o objemu 1100 litrů“. Tyto kontejnery budeme svážet každý den, do doby, než budeme mít opravené vozidlo. Děkujeme za pochopení a věřte, že i nám tato situace přináší komplikace. Jsme tu pro Vás, Technické služby Most.  AKCE FOCENÍ AQUADROMU SE VYDAŘILA

přidáno dne 2.3.2022 (7:00)

Chtěli bychom poděkovat Vám všem, kteří přišli dne 21.2.2022 na náš aquadrom a zúčastnili se focení. Z tohoto dne vznikla spousta hezkých snímků a v budoucnu je budete moci vídat například zde, na našich webových stránkách, nebo na FB profilu města Most. Ještě jednou Vám všem patří tedy velké poděkování a nezapomeňte, jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.SANACE PŘÍKOPU NA MATYLDĚ

přidáno dne 25.2.2022 (7:00)

Odvodňovací příkop ve východní části sportovního areálu Matylda ( u čističky odpadních vod) bylo zapotřebí opravit. Provedli jsme zde sanační práce a „vyspádovali“ jsme příkop tak, aby voda odtékala správným směrem. Po dokončení zemních prací jsme celou délku příkopu vyložili geotextilií, na kterou jsme pak aplikovali štěrkové lože. Naši šikovní zaměstnanci si s tím poradili skvěle a příkop tak opět slouží svému účelu. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.  PROŘEZÁVKY NA 11. ZŠ

přidáno dne 23.2.2022 (7:00)

V měsíci únoru proběhly na 11. Základní škole v ulici Obránců míru prořezávky dřevin a křovin. Vzhledem k velikosti areálu byly práce rozděleny do několika etap a pracovní četa našich šikovných zaměstnanců si se vším poradila. Prostředí v areálu školy je teď upravené a výsledek se moc povedl. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.  
ÚPRAVA DŘEVIN NA MATYLDĚ

přidáno dne 21.2.2022 (7:00)

I sportovní areál Matylda si vyžádal pravidelnou úpravu dřevin a porostů. V měsíci lednu jsme zde provedli zdravotní prořezávku stromů a odstranili nevhodné dřeviny. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.FOCENÍ AQUADROMU 21. ÚNOR 2022

přidáno dne 18.2.2022 (7:00)

V pondělí, dne 21. února bude na aquadromu probíhat focení pro propagační účely aquadromu. Otevíráme mimořádně již v 10,00 hodin a focení bude probíhat cca do 12,00 hodin. Kdo z Vás chce tedy přijít již v 10,00 hodin, může, ale při vstupu na aquadrom bude nutný Váš podpis souhlasu s focením (GDPR).  Za poskytnutí Vašeho souhlasu, budete mít v tento den a hodiny, tedy 21.2.2022 od 10,00 do 12,00 hodin vstup na bazén a do sauny ZDARMA.  Čím více Vás bude, tím hezčí fotografie pořídíme! Pro náštěvníky, kteří s focením nesouhlasí, bude aquadrom zpřístupněn v obvyklou otevírací dobu, tzn. od 12,00 hodin, kdy už focení probíhat nebude. Předem děkujeme a jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ÚDRŽBA ZELENĚ POKRAČUJE

přidáno dne 16.2.2022 (7:00)

Další lokalitou, ve které jsme provedli zdravotní prořezy zeleně je ulice Okružní včetně přilehlých lokalit. No nevypadá to hned lépe, když se do toho pustí naši šikovní profesionálové? Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PROŘEZÁVKY V ULICI ČSA

přidáno dne 14.2.2022 (7:00)

V ulici Československé armády jsme v únoru zahájili práce na prořezávkách a ošetření stromů a dřevin. Vzhledem k poměrně vzrostlé vegetaci bylo nutné použít plošinu a další mechanizaci. Ulice ČSA je dlouhý úsek, proto jsme rozložili práce do více etap. Díky rukám našich šikovných zaměstnanců dostaly stromy novou, hezkou „fazonku“ a na jaře tak budou tvořit příjemnou kulisu ulice. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.AQUADROM OTEVŘEN PRO VŠECHNY

přidáno dne 11.2.2022 (7:00)

Od čtvrtka 10.2.2022 je umožněn vstup na aquadrom bez nutnosti předkládání bezinfekčnosti, nebo potvrzení o očkování. Jsme rádi, že můžeme sdělit tuto skvělou zprávu, ale v souvislosti s tímto oznámením zdvořile žádáme návštěvníky, aby byli k sobě, i k našemu personálu ohleduplní a nechodili na aquadrom, pokud trpí například rýmou, nebo jiným,  respiračním, či nakažlivým onemocněním. Moc Vám za takto vyjádřenou ohleduplnost děkujeme a jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.SVOZ BIO ODPADU OMEZEN

přidáno dne 9.2.2022 (7:00)

Z důvodu epidemiologické situace a s tím související, nedostatečné kapacitě řidičů svozových vozidel omezujeme v tomto, tedy šestém týdnu svoz bio odpadu v našem městě. Vzhledem k tomu, že se bio odpad sváží vždy jen v sudých týdnech, obnovíme svoz bio odpadu v osmém týdnu. Děkujeme za pochopení a jsme tu pro Vás, Technické služby města MostuNOVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ V ULICI OKRUŽNÍ

přidáno dne 7.2.2022 (7:00)

Během měsíce ledna jsme nainstalovali v ulici Okružní, přesněji u hlídaného parkoviště nad sportovním areálem Benedikt nové zábradlí. Zábradlí má pomoci návštěvníkům sportovního areálu ke zvýšení bezpečnosti při přechodu vozovky v ulici Okružní. Součástí této instalace byla i pokládka velkoformátové dlažby - chodníku, který návštěvníkům zpříjemní komfort při jejich vycházkách. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.   ZÁSOBY SOLI JSOU DOSTATEČNÉ

přidáno dne 4.2.2022 (7:00)

Vzhledem k prognózám vývoje počasí jsme neváhali a včas jsme doplnili zásoby předobjednané posypové soli. Zima ještě určitě nekončí a spotřeba soli je určená právě tím, jakou povahu zimní období má. Celková délka komunikací a chodníků, které musíme v rámci zimní údržby města ošetřit je přibližně stejná, jako vzdálenost z Mostu do Brna. Jedná se o 335 kilometrů. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.SILNÁ VICHŘICE LÁMALA STROMY V MOSTĚ

přidáno dne 2.2.2022 (7:00)

O víkendu zasáhla Česko vichřice Nadia, která se nevyhnula ani našemu městu. Ulice Zdeňka Štěpánka, park Šibeník, blok 509, blok 93, jezero Most, ulice U Města Chersonu, to vše je výčet lokalit, kde došlo vlivem zmíněné vichřice ke škodám na stromech. Díky obrovskému nasazení šikovných  a obětavých zaměstnanců technických služeb se podařilo v rekordním čase většinu takto poškozených, nebo dokonce spadlých stromů odstranit. I nadále budeme pracovat na postupném odstraňování ostatních škod, způsobených vichřicí. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.NOVÉ NEREZOVÉ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NA AQUADROMU

přidáno dne 31.1.2022 (7:00)

Místo původních a nevyhovujících, smaltovaných nádrží byly na aquadromu nainstalovány z brusu nové, nerezové akumulační nádrže. Akumulační nádrže slouží k zásobování celého provozu koupaliště teplou vodou. Nejedná se například jen o vodu v bazénech, ale i ve sprchách a ostatních zařízeních. Perličkou na instalaci nových nádrží je, že celá výměna se díky „zlepšováku“ šikovných zaměstnanců aquadromu obešla bez odstávky běžného provozu. Nádrže zhotovila firma Rolf antikor s.r.o. a práci na připojení systému provedla firma Woher s.r.o. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.V ULICI J.E.PURKYNĚ JE UKLIZENO

přidáno dne 31.1.2022 (7:00)

V měsíci lednu probíhal úklid černé skládky v ulici J.E. Purkyně. Úklidové četě našich skvělých zaměstnanců patří veliké poděkování za zvládnutí tohoto nelehkého úkolu, plného nemilých překvapení v podobě velmi rizikového odpadu. Zvládli to na jedničku a podařilo se naplnit celý kontejner odpadu. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY SBĚRNÉHO DVORA

přidáno dne 28.1.2022 (7:00)

Provozní doba sběrného dvora v Zahradní ulici je od středy, 26. ledna 2022 PRODLOUŽENA. Nově bude mít sběrný dvůr otevírací dobu každý den, včetně sobot a nedělí od 9:00 do 18:00 hodin, jak pro občany města Mostu, tak pro podnikatelské subjekty. O svátky bude mít sběrný dvůr zavřeno. Nabízíme tak občanům rozšíření pracovní doby o JEDNU hodinu déle než v loňském roce ve všední dny. Co se víkendů týče, tady jsme nešetřili a přinášíme rozšíření otevírací doby o celkem PĚT hodin na den, oproti předchozím rokům. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.SKŘIVÁNČÍ VRCH

přidáno dne 26.1.2022 (7:00)

Další lokalitou, kde jsme v  uplynulých týdnech provedli úpravu a prořezávky dřevin i keřů je okolí Skřivánčího vrchu a bloku 525. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ÚKLID V ULICI PIONÝRŮ

přidáno dne 24.1.2022 (7:00)

Četa našich šikovných zaměstnanců se minulý týden pustila do úklidu prostranství v okolí garáží v ulici Pionýrů. Povedlo se odstranit všechny černé skládky a v této lokalitě je zase čisto. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PROŘEZÁVKY NA ŠIBENÍKU

přidáno dne 21.1.2022 (7:00)

Pokračujeme v prořezávkách a odstraňování nevhodných dřevin a keřů. V tomto případě za pomocí speciální mechanizace. Fréza, nebo chcete-li drtič je dálkově ovládaná a je schopna rozdrtit poměrně silné větve na štěpku, která poslouží jednak jako organické hnojivo a také pomůže udržet vláhu v půdě. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ZÁVODY NA AQUADROMU

přidáno dne 19.1.2022 (7:00)

Vážení návštěvníci, v sobotu 22. ledna budou na plavecké hale probíhat plavecké závody „1. Kolo ligy mládeže PP/RP“.  Z důvodu pořádání závodů bude provoz bazénové haly pro veřejnost omezen. V sobotu 22.1.2022 bude bazén pro veřejnost otevřený až od 18,30 do 21,00 hodin. Provoz ostatních zařízení aquadromu, tzn. fitness, sauna, masáže, kosmetika, solárium, aquachobotničky zůstane beze změn. Děkujeme za pochopení a jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.KONTEJNERY BUDOU MÍT ČIPY

přidáno dne 17.1.2022 (7:00)

Každý z kontejnerů na území města dostane svůj čip. Čipy pomohou nejen získat přehledné statistiky například o celkovém počtu kontejnerů ve městě, ale budou užitečné i v získávání dalších údajů. Zpřesní se například údaje o dílčí váze daného druhu svezeného odpadu, nebo bude možné monitorovat v jaký den byl daný kontejner svezen. Dalším přínosem čipování kontejnerů je efektivnější plánování svozových tras a tím i například dosažení úspor za palivo pro svozová vozidla. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PRODLUŽUJEME PLATNOST KARET KONDIČNÍCH PLAVCŮ

přidáno dne 14.1.2022 (7:00)

Máme příznivou zprávu pro držitele kondičních, plaveckých a saunařských karet. Platnost karet, vydaných v době odstávek, tzn. od  1.1 2020 do 30.9.2021 se prodlužuje až do 31.5.2022! Pokud máte tedy na těchto kartách nevyčerpané vstupy, lze karty až do konce května využít! Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ÚPRAVA KEŘŮ V ULICI OKRUŽNÍ

přidáno dne 12.1.2022 (7:00)

Pokud to klimatické podmínky dovolují, i v zimním období udržujeme městskou zeleň. Právě období vegetačního klidu je vhodné pro úpravu a prořezávky keřů a dřevin. Ty jsme s pomocí našich šikovných zaměstnanců prováděli v ulici Okružní u čp. 944. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PLÁNUJEME PRÁCE NA ROK 2022

přidáno dne 10.1.2022 (8:15)

Údržba městské zeleně, oprava komunikací, výstavba nových chodníků, práce na sportovních areálech Benedikt, Matylda a jezero Most. Prořezávky dřevin v areálu Hrabák, zakládání květových luk, práce spojené s komunálními službami, instalace nových dětských hřišť, provoz aquadromu a mnoho dalšího. Takový byl rok 2021 u nás, v technických službách. S příchodem roku nového jsme ve fázi plánování dalších aktivit, které nás v tomto roce čekají a o kterých Vás budeme postupně informovat. Závěrem článku nezbývá, než poděkování našim zaměstnancům za profesionálně a skvěle odváděnou práci. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.


Provozní doba

 

TSmM a.s.

 Dělnická 164, 434 01 Most

Po - Pá 7:00 - 15:00 hodin

DISPEČINK
24h denně

TSmM POKLADNA

 Dělnická 164, 434 01 Most

Po a St 08:00 - 11:00 hodin
Po a St 12:00 - 14:00 hodin

TSmM ODPADY kancelář

 Dělnická 164, 434 01 Most

Po - Pá 6:00 - 14:00 hodin

Sběrný dvůr

 Zahradní 104/1, 434 01 Most

Po - Ne 09:00 - 18:00 hodin

Správa hřbitova

 Pod Koňským vrchem 1432/3,
434 01 Most

Po a St 8:00 - 16:00 hodin

Zahrada smutku

 Radniční 1,
434 01 Most (pasáž U Lva)

Po, Út 8:00 - 17:00 hodin
St, Čt 8:00 - 16:00 hodin
Pá 8:00 - 14:00 hodin

Kde nás najdete ?