Bezplatná linka: 800 444 488 |  Recepce: 476 453 225 |  Dispečink: 476 453 240 

Technické služby města Mostu a.s.

TS (Velebudice): 24.8 °C | Aquadrom (Topolová): 24.4 °C | Hřbitov: 23.9 °C

Projekty EU

Společnost » Projekty EU

Technické služby města Mostu a.s. - Projekty EUV rámci zlepšení služeb pro občany města úspěšně zažádala naše společnost o finanční podporu z dotačních titulů EU určených pro zlepšení systému odděleného sběru odpadu. Záměrem byla kompletní změna svozu bioodpadu v Mostě. Finanční prostředky byly použity pro nákup plastových nádob na bioodpad velikosti 240 a 1100 litrů a svozový prostředek pro tento druh odpadu.


Svozový prostředek na biologicky rozložitelný komunální odpad v Mostě

Předmětem podpory je pořízení svozového prostředku na biologikcy rozložitelný komunální odpad. Realizací tohoto projektu dojde ke zlepšení systému odděleného sběru odpadu v Mostě a dále se navýší kapacita systému o 580 t/rok.


Projekt ke stažení(formát pdf)

Navýšení kapacity odděleného sběru bioodpadu v Mostě

Předmětem podpory je pořízení nádob na BRKO. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění systému odděleného sběru odpadu v Mostě a jeho kapacity se zvedne o 340 t/rok.


Projekt ke stažení(formát pdf)