Bezplatná linka: 800 444 488 |  Recepce: 476 453 225 |  Dispečink: 476 453 240 

Technické služby města Mostu a.s.

TS (Velebudice): 24.6 °C | Aquadrom (Topolová): 24.5 °C | Hřbitov: 23.9 °C

Mezinárodní památník obětem 2. světové války

Služby » Mezinárodní památník obětem 2. světové války

Mezinárodní památník obětem 2. světové války

Mezinárodní památník obětem 2. světové války


Stavba v areálu městského hřbitova v ulici Pod Koňským vrchem č.p. 1433 je od roku 1987 nemovitou kulturní památkou.

Vznikla rekonstrukcí starého městského krematoria na mosteckém hřbitově. Stavba pochází z let 1923-1924 a byla postavena Ing. Antonem Svitilem podle plánů vídeňského architekta Augusta Kirsteina. Objektu je (v půdorysné dispozici) přisuzována podobnost se stavbou brémského krematoria podle návrhu architekta H. W. Behrense. Pro vnější formu krematoria byla Ing. Svitilem zvolena tradiční předloha - klasicistní chrám. Stavba je dokladem období české individualistické moderny.

Hlavní část objektu tvoří čtvercová obřadní síň s prodlouženou půlkruhově zakončenou apsidou a s přiléhajícími místnostmi po stranách. Síň je zastřešena kopulí. V průčelí stojí na nárožích dva mohutné kanelované pylony - komíny, které jsou završeny válci s reliéfní výzdobou, kterou tvoří smuteční průvod nahých postav spojených v jeden řetěz - symbol jednoty a rovnosti ve smrti. Mezi pilíři je nástupní prostor se čtyřmi kanelovanými sloupy s hladkými hlavicemi, které nesou zastřešení sedlovou střechou s trojúhelným nástavcem a nápisem PAX.

Nástupní plocha se schodištěm je omezena zídkami po obou stranách. Objekt je umístěn v mírném svahu, kaskádovitě se k němu přimyká bazén s dominujícím reliéfem, v němž uprostřed sedí se zkříženýma nohama hermafrodit (znázorňující dokonalost), kolem jeho těla vyzařují sluneční paprsky a obracejí se k němu ženské a mužské postavy. Reliéf má dle dobových dokumentů symbolizovat „věčnost, k níž se z obou stran ubírají osoby obého pohlaví a různého věku".

Na vybudování památníku přispěli také váleční veteráni z Nizozemí, Ruska a Itálie. Památník připomíná 12 tisíc obětí války celkem čtrnácti národností a tisíce lidí, kteří prošli zdejšími lágry.

Provozní doba

Po - Pá8:00 - 16:00 hodin

Památník obětem II. světové války Památník obětem II. světové války

Autor fotografií: Pavel LajerVýstavní expozice - Mostecko za 2. světové války

Expozice přibližující osudy lidí v Mostě a okolí v období 1938-1945, ať už jeho obyvatel nebo zavlečených válečných zajatců a nuceně nasazených. Tehdejší život zachycují fotografie, dokumenty, nálezy z bitev, modely bojové techniky a zmapované lidské osudy.

Otevírací doba:

Úterý 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hodin
Čtvrtek 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hodin
Neděle 13:00 – 16:00 hodin