Bezplatná linka: 800 444 488 |  Recepce: 476 453 225 |  Dispečink: 476 453 240 

Technické služby města Mostu a.s.

TS (Velebudice): -9.6 °C | Aquadrom (Topolová): -9.1 °C | Hřbitov: -8.4 °C

Svoz rostlinného bioodpadu

Harmonogramy služeb » Svoz rostlinného bioodpadu

 Co do popelnice PATŘÍ:

skořápky z vajec, staré pečivo, slupky a zbytky z ovoce a zeleniny, zbytky rostlin, zbytky zeminy, čajové sáčky, kávová sedlina, piliny, odpad ze zahrad (posekaná tráva, nadrcené větve, ovoce, listí) a jiné.


 Co do popelnice NEPATŘÍ:

uhelný popel, olej, plasty, sklo, textil, cigarety, maso, kosti, zbytky jídel, exkrementy od domácích zvířat, sáčky z vysavače, pleny, nebezpečný odpad, uhynulá zvířata, odpad, který není biologicky rozložitelný.


 Výsyp nádob:

Aby občané mohli celoročně separovat z komunálního odpadu odpad biologicky rozložitelný (skořápky z vajec, staré pečivo, slupky a zbytky z ovoce a zeleniny, zbytky rostlin, zbytky zeminy, čajové sáčky, kávová sedlina, piliny, květiny…..) bylo rozhodnuto o pokračování svozu i v zimním období. Den svozu (pondělí – pátek) pro jednotlivé lokality zůstane zachován.
Svoz bude prováděn pouze 1x měsíčně.

Termíny svozu:
Prosinec 2017 – 51. týden (od 18. 12. 2017 do 22. 12. 2017)
Leden 2018 – 3. týden (od 15. 1. 2018 do 19. 1. 2018)
Únor 2018 – 7. týden (od 12. 2. 2018 do 16. 2. 2018)
Březen 2018 – 11. týden (od 12. 3. 2018 do 16. 3. 2018)