Bezplatná linka: 800 444 488 |  Recepce: 476 453 225 |  Dispečink: 476 453 240 

Technické služby města Mostu a.s.

TS (Velebudice): 25.0 °C | Aquadrom (Topolová): 24.6 °C | Hřbitov: 24.0 °C

Společnost

Technické služby města Mostu a.s.
se sídlem v Mostě – Velebudicích, Dělnická 164, 434 01
IČO: 64052265, DIČ: CZ64052265
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 771

Vznik společnosti

Technické služby vznikly 26.5.1958, v té době se nazývaly "Vnější úpravy města Mostu". Sídlo organizace bylo v budově Okresního soudu na Mírovém náměstí č. 1 ve starém Mostě. Prvotním úkolem bylo zajišťovat čistotu města, údržbu osvětlení, veřejných záchodků a zvelebování městských parků a sadů.

Název společnosti

V roce 1963 se změnil název na Technické služby města Mostu. Provozy v ulici Lužické a Obloukově byly později přestěhovány do ulice Janovské a potom do ulice Vítězného února. Většina provozů byla v souvislosti s likvidací starého Mostu přestěhována v r. 1974. V roce 1976 byl předán do užívání areál zahradnictví a v r. 1984 administrativní budova v ulici Dělnické. V ulici Dělnické sídlí Technické služby města Mostu a.s. dodnes.

Změny ve společnosti

Po roce 1989 se rozpočtová organizace města změnila na příspěvkovou organizaci města. K 1.1.1996 byla příspěvková organizace přetransformována na akciovou společnost na Technické služby města Mostu a.s. s jediným vlastníkem
Městem Most.

Současně s transformací společnosti byly v roce 1996 převzaty nové provozovny ve vlastnictví města: zimní stadion, termální koupaliště v ulici Topolová, rekreační areál Benedikt, letní stadion a vodní plocha Matylda. Pro zajištění jejich provozu byla vytvořena nová organizační složka Účelová zařízení.

V roce 1998 byl ukončen provoz starého zimního stadionu, který byl rekonstruován na areál netradičních sportů a předán jinému uživateli. Současně byl předán do správy společnosti a uveden do provozu nový zimní stadion v ulici Rudolická.

V letech 1999 - 2001 prošel rozsáhlou úpravou rekreační areál Benedikt. Byla významně upravena původní vodní plocha, byla vybudována nová hřiště na míčové hry, hokejbal, plážový volejbal. Součástí nově vybudovaného areálu je dráha pro bruslaře a nově založené travnaté plochy. Sociální zařízení areálu je celoročně otevřené.

V letech 2001 – 2003 prošlo generální opravou termální koupaliště Topolová, které bylo zastřešeno, byl zrekonstruován původní bazén, instalovány nové atrakce a nově byly vybudovány letní bazény. Nově vybudovaný aquapark byl přejmenován na Aquadrom Most.

Vzhledem k rozvíjejícím se sportovním aktivitám občanů města Mostu je postupně vylepšován rekreační areál Matylda, v roce 2009 byla zprovozněna nejdelší bruslařská dráha pro in-line bruslení na Mostecku v délce 4 kilometry.