Bezplatná linka: 800 444 488 |  Recepce: 476 453 225 |  Dispečink: 476 453 240 

Technické služby města Mostu a.s.

TS (Velebudice): 24.6 °C | Aquadrom (Topolová): 24.6 °C | Hřbitov: 24.0 °C

Služby

Naše společnost nabízí komplexní zajištění komunálních a technických služeb, v jejichž poskytování máme dlouholetou tradici a zkušenost. Nedílnou součástí námi poskytovaných služeb je zajištění provozu sportovních a rekreačních areálů v majetku města Mostu.

Hlavními předměty naší činnosti jsou:

 • nakládání s komunálním a nebezpečným odpadem včetně jeho likvidace, provoz sběrného dvora
 • údržba a opravy komunikací a chodníků, vodorovné dopravní značení a instalace dopravních značek
 • strojní úklid a ruční čištění veřejných ploch, čištění kanalizací, mytí tlakovou vodou
 • komplexní údržba zeleně, zakládání nových okrasných výsadeb, ošetřování dřevin
 • údržba městského mobiliáře, instalace nových herních prvků
 • zimní údržba komunikací
 • provoz veřejného osvětlení
 • správa hřbitovů a pohřební služby „Zahrada smutku“
 • provoz areálu AQUADROM Most
 • provoz Zimního stadionu
 • provoz rekreačních areálů Benedikt a Matylda
 • provoz bytového fondu společnosti

Bližší popis a informace k jednotlivým službám najdete v příslušných odkazech našich webových stránkách.